30 September 2010

PROGRAM GALAKAN MEMBACA

Program galakan membaca dibawah seliaan Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan dilancarkan dengan harapan dapat menyemai tabiat yang mulia ini dikalangan pelajar. Program ini dijalankan setiap pagi dari pukul 7.00 hingga pukul 7.30 pagi

Galakan membaca setiap pagi

Tekun membaca sementara menunggu perhimpunan